Hvad er en stormflod?

Hvordan og hvornår siger man, at der officielt er tale om en stormflod? Jeg har fundet et udvalg af definitioner og forklaringer her:

Kystdirektoratet: http://kysterne.kyst.dk/hvad-er-en-stormflod.html

Stormraadet: http://www.stormraadet.dk/Stormflod

DMI: http://www.dmi.dk/laer-om/tema/havtemaer/stormflod/

De stormfloder som vi har oplevet i Danmark har varieret i styrke, men ens for dem alle er, at de typisk har ramt kysterne i efterårs- og vintermånederne.

I Danmark er det Stormrådet, der tager stilling til, om en oversvømmelse kan karakteriseres som en stormflod. Det sker gerne efter indstilling fra Kystdirektoratet og DMI.